NetdatingTips.dk udbydes af Affilize ApS. NetdatingTips.dk er en portal for singler der søger kærligheden online. Formålet med NetdatingTips.dk er at give gode råd og henvisning til hvor de bedste muligheder findes. Vi vil i høj grad dele vores egen erfaringer samt komme med vores syn på datingsidernes brugbarhed.

Personoplysninger (Privacy Policy)
NetdatingTips.dk indsamler informationer om alle besøgende på hjemmesiden. Indsamlingen af information sker naturligvis under overholdelse af gældende lovgivning. Indsamlingen sker via cookies, der bl.a. registrere dit besøgs varighed, og hvad du kigger på. Alle informationerne er helt anonyme, og samles sammen med informationerne fra andre besøgende. Vi får således en samlet statistik over besøg.

Ansvarsfraskrivelse

NetdatingTips.dk stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form som den er og forefindes. NetdatingTips.dk har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på NetdatingTips.dk, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. NetdatingTips.dk kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

NetdatingTips.dk fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af NetdatingTips.dk.

NetdatingTips.dk bruger cookies i forsøget på at lave portalen så god som overhovedet mulig, for vores brugere. Til formålet benytter vi bl.a. Google Analytics.

NetdatingTips.dk vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på NetdatingTips.dk. NetdatingTips.dk påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. NetdatingTips.dk forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på NetdatingTips.dk og kan begrænse eller afbryde adgangen til NetdatingTips.dk til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for NetdatingTips.dk eller tilbagebetaling af evt. donationer.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har NetdatingTips.dk intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Når brugeren skriver kommentarer, uploader materiale eller på anden måde lægger indhold ind på NetdatingTips.dk, så giver brugeren NetdatingTips.dk en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker på NetdatingTips.dk.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til NetdatingTips.dk tilhører NetdatingTips.dk. Tekst, varemærker og logoer, der vises på NetdatingTips.dk, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra NetdatingTips.dk.